promoBanner_grassGentenaar? Klikhieren doe mee met onze samenkoop-actie voor groendaken!promoBanner_close

Welke dakafdichting kies ik voor mijn groendak?

epdm, roofing of epdm voor je groendak

Wie van beroep dakwerker is, is waarschijnlijk vertrouwd met verschillende types dakafdichtingen zoals “Resitrix SKW”, “Sopralene Technogarden” of “Firestone Rubbergard”. Maar voor de meesten onder ons klinken deze termen als Chinees in de oren. Bij gebrek aan dergelijke kennis, weten we dan ook vaak helemaal niet welke type afdichting we nu juist wel of juist niet moeten gebruiken als onderlaag voor een groendak.

Via dit blogbericht willen we hieraan tegemoetkomen. We lichten graag heel kort toe welke eigenschappen de drie veelvoorkomende types dakafdichting (EPDM, bitumen, PVC) hebben en in welke mate deze types geschikt zijn om een groendak op te plaatsen.

Voor alle duidelijkheid: iedereen is uiteraard vrij om naar eigen keuze een type afdichting te laten installeren. In deze blog doen we enkel een paar aanbevelingen, op basis van onze eigen ervaringen.

dakafdichtingen_EPDM

EPDM (Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer, eigenlijk een groep van synthetische rubbers) is momenteel wellicht de meest populaire dakafdichting. Volgens de LCA (LevensCyclusAnalyse, die de totale milieubelasting van een product berekent) zou dit type afdichting ook de meest milieuvriendelijke zijn. Ondanks de iets hogere kostprijs krijgt dit type afdichting dan ook onze persoonlijke voorkeur.

EPDM is erg geschikt als waterdichtingslaag onder groendaken, aangezien deze synthetische rubber 'van nature' wortelwerend is. Voor eenvoudige sedumdaken is een standaard EPDM dus in feite al voldoende als onderlaag. Maar uit voorzorg raden we voor zowel sedumdaken als intensievere groendaken altijd aan om voor een speciale, wortelwerende EPDM te kiezen. De meest bekende en gebruikte variant hiervan is de “Resitrix SKW”, die voldoet aan de strengste normen wat betreft wortelwerendheid.

Verschillende merken hebben een wortelwerende EPDM-variant in hun gamma, waaronder bijvoorbeeld:

  • Resitrix SKW 
  • Firestone Rubbergard
  • Evalastic V
  • Tridex

voor_en_na_1

 voor_en_na_2

voor_en_na_3

voor_en_na_5Enkele vóór & na foto's - van EPDM tot groendak 

voor_en_na_6

Een vóór & na foto - van EPDM tot hellend groendak  
________________________________

 

dakafdichtingen_Bitumen

Bitumen (in de volksmond ook wel 'roofing' genoemd) is een op aardolie gebaseerde afdichting die al tientallen jaren wordt toegepast op (veelal platte) daken. Een belangrijk voordeel aan bitumen is de vaak lagere kostprijs in vergelijking met EPDM.

Bitumen is van nature niet wortelwerend. Om een groendak te kunnen plaatsen is het dus noodzakelijk om voor een wortelwerende variant te kiezen (zie onder voor voorbeelden). Verder is het omwille van de stevigheid ook aangeraden om een 2-lagige afdichting te plaatsen. In het geval van hellende groendaken is het daarenboven beter om een ruwe bitumen (een bitumen met een toplaag van kalksteen of leischilfers) te kiezen, omdat deze een verhoogde weerstand biedt tegen het afschuiven van het groendak. Het al dan niet aanwezig zijn van UV-bestendige plastomeren (APP) is minder van belang, gezien het groendak de bitumen afschermt van de zon.

Verschillende merken hebben een wortelwerende Bitumen-variant in hun gamma, waaronder bijvoorbeeld:

  • Sopralene techno garden
  • Sopralene optima garden
  • DuO High tech landscape
  • Deborek landscape
  • Derbigum SPWW
  • Derbigum GCWW 

voor_en_na_4
Een vóór & na foto - van roofing tot groendak  

________________________________

dakafdichtingen_PVC

PVC (PolyVinylChloride) is een dakdichting uit kunststof en algemeen genomen de meest goedkope optie van de drie in deze blog besproken types afdichtingen. PVC is normaal erg stug. Om het te kunnen gebruiken als dakmembraan dienen er daarom bepaalde chemische componenten toegevoegd te worden die de PVC soepeler maken. Deze ‘weekmakers’ zullen na verloop van tijd echter afbreken (bvb. onder invloed van UV of door humuszuren afkomstig uit het groendak), waardoor de PVC broos wordt en gemakkelijk(er) beschadigd geraakt. Daarom is PVC minder geschikt om een groendak boven te plaatsen.

Net als bij EPDM en bitumen, bestaan er wortelwerende PVC-varianten. Een voorbeeld is “Sikaplan 1.5”.

Gerelateerde blogberichten

onderhoud-van-een-groendak-winter

Onderhoud van een groendak ⎟ Winter

Maak je groendak klaar voor de winterprik.

de-basisvoorwaarden-voor-een-groendak

De basisvoorwaarden voor een groendak

Lees deze tips voordat u uw groendak laat realiseren.